Nieuw hier?

1982 – 1986

De geschiedenis van de Wijnstokgemeente

Belangrijke gebeurtenissen in de jaren

1982-1986

  • 1983 Terry Virgo komt voor het eerst naar Berkel
  • 1983 Siem wordt voorganger, Wout oudste
  • 1983 Downs Bibleweek (deelname voor de eerste keer met 71 personen)
  • 1985 Gemeente verhuist van het Gezondheidscentrum naar Hordijk
  • 1985 Siem wordt fulltime

1983 Downs Bibleweek

Een evenement dat een hoogtepunt vormde in het leven van de Wijnstok Gemeente, was de Downs Bibleweek. Vanaf 1979 werd er in het zuiden van Engeland op de Plumpton Racecourt een bijbelweek georganiseerd. Het was een uniek gebeuren voor de gemeenten die in contact stonden met het team van Terry Virgo. In 1983 togen 71 volwassenen en kinderen naar Engeland. Iedere gemeente kreeg een eigen plek toegewezen op het immense terrein en kampeerde onder vrij primitieve omstandigheden. Er waren dat jaar 5300 mensen. De kinderen hadden hun eigen programma en de volwassenen kwamen bij elkaar in een enorme circustent. De lofprijzing werd begeleid door een groot orkest onder leiding van Dave Fellingham. Hoewel kamperen niet ieders hobby bleek te zijn, was de totale indruk van deze happening zo overweldigend, dat vanaf dat jaar de Downs een must werd. Er werden vriendschappen gesloten voor het leven, een familie gevoel ontstond. Samen met de Coign werd in 1984 tijdens de bijbelweek een zogenaamd ‘Romeins’ feest georganiseerd. Iedereen kwam in Romeins tenue en er werden onder grote hilariteit Romeinse spelen gehouden: zaklopen, eierrace enz.

Het is moeilijk om precies in te schatten hoeveel deze bijbelweken bijdroegen aan het gemeenteleven, maar dat ze een buitengewoon grote invloed hadden zal niemand ontkennen. Het onderwijs was buitengewoon, de eenheid van de sprekers op het podium was voor ons Nederlanders ongekend en de lofprijzing was adembenemend.

25jaar07

25jaar15

(Downs Bibleweek: Samen lunchen en Samen met de Coign Romeins feestvieren)

1984 Gemeenteweekend te Overvoorde met Terry Virgo

Andere hoogtepunten vormden de gemeenteweekenden. In 1984 sprak Terry Virgo tijdens het gemeenteweekend te Overvoorde over de reikwijdte van Gods genade. Dat maakte diepe indruk. Hij liet zien hoe groot Gods genade was en leerde ons dat we daarvan mochten genieten. Eén van de voorbeelden die hij gebruikte is niemand vergeten: het oude dametje! Hij vroeg ons: ‘als je opzettelijk een lief oud dametje in de gracht duwt, verspeel je daardoor dan Gods genade?’ Het antwoord was: ‘nee, het is niet goed wat je doet en het is zelfs zonde, je zult het moeten belijden en vergeving moeten vragen, maar dat op zich haalt je niet uit Gods genade!’ Dat was ongelooflijk bevrijdend nieuws. 25jaar13

(Overvoorde)

1985 Doopdienst

Drie weken na de start van de gemeente in 1981 werd de eerste doopdienst gehouden in het binnenbad van de Bleiswijkse Kooi en werden er vijf mensen gedoopt. Het zitten en staan rondom het bassin in Bleiswijk was echter wel wat afstandelijk, en soms, als het in de zomer buiten zo’n 30 graden was, bleek het voor menigeen moeilijk om het hoofd koel te houden! De doopdiensten werden tot in 1988 in het zwembad gehouden, toen werd een eigen doopbad aangeschaft.
25jaar08

25jaar09

(Dopen in de Bleiswijkse Kooi)

1986 maart. Gemeenteweekend met Henry Tyler

In maart 1986 was Henry Tyler uitgenodigd om te spreken op het gemeenteweekend. Henry zelf schrijft over dit bezoek:
‘Dit was ons eerste bezoek en hoe geweldig ervoeren we de aanwezigheid van de Heer en zijn we daardoor verfrist. In de eerste plaats gingen we om te spreken op de halfjaarlijkse conferentie. We ontdekten dat de Nederlanders alles uit de beschikbare tijd wilden halen – ik moest 7 keer spreken in de weinige dagen die de conferentie telde. Maar het werd me gemakkelijk gemaakt omdat zij duidelijk honger hadden naar de uitleg van het woord van God, en er ook zichtbaar van genoten.

Hun lofprijzing was vol leven en kracht, een natuurlijk gevolg van hun samen optrekken. Aan hun liefdevolle onderlinge toewijding ontbrak alle overdreven geestelijkheid. Zij genoten van God, niet alleen tijdens de samenkomsten, maar ook in de tijden van ontspanning en lekker eten. Dit heb ik bijzonder op prijs gesteld! Zij onthaalden me zelfs op een variatie van het lied “There’s a hole in my bucket, dear Henry.” Ik denk dat ik zonder meer kan zeggen dat we goed met elkaar konden opschieten!

Vooral op één avond kwam de kracht van God over alle aanwezigen. De ruimte zag er wat chaotisch uit, maar velen werden aangeraakt door God en gezegend. Ik was speciaal bemoedigd toen jongemannen in het openbaar antwoord gaven op de roeping van God voor hun leven.

Bid alstublieft voor de gemeente in Berkel, dat God hen een licht voor de natie zal maken. Ik geloof dat God groei zal geven en hen zal vermenigvuldigen met de bedoeling om de gemeente te maken tot een voorbeeld in het land.’ (New Frontiers Update, nr 1, 1986)

25jaar10

(Vlnr: Henry en Dorothy Tylor, Harold Owen)

1986 oktober. Met de hele gemeente eten bij de chinees.

Tijdens een gemeenteweekend werd er gezamenlijk gegeten bij de chinees tot groot genoegen van alle deelnemers en sprekers. Deze zeer onconventionele foto van Harold en Margaret Owen laat zien hoe zeer de eens zo formele baptisten predikant veranderd was en hoe zeer hij genoot van de Hollandse vrolijkheid.

25jaar11

(Vlnr: Harold en Margaret Owen, Ger van Muiswinkel)