Nieuw hier?

GemeenteBidden in de zomer

Vanaf woensdag 11 juli start weer een wekelijkse bidstond.
Ook al zal het een komen zijn en een gaan van mensen, willen we de zomerperiode niet voorbij laten gaan, en zien als een niet te missen gelegenheid voor gebed.

We gaan bij elkaar komen met een open agenda, met een diep verlangen om God te ontmoeten en om Hem krachtig te zien werken.
We zullen de Heer zoeken als David die één dag in de hal van het huis van God meer waard vond dan duizend elders en die liever kampeerde op de drempel van de tempel dan woonde in een Godloos huis (Psalm 84:10).
We zullen zijn als Mozes bij die de farao opdroeg om het volk van God te laten gaan, en zo in de naam van Jezus vrijheid, herstel en gezondheid uitspreken over gevangen, zieke en gebroken mensen.
We zullen bidden als Daniël voor de vervulling van Gods beloften (Daniël 9) en als Nehemia voor de terugkeer van hen die in de ballingschap van ongeloof verkeren (Nehemia 1).
We zullen bidden als Jezus die wist dat Zijn Vader zijn kinderen niet voor de gek houdt en ook niet met lege handen wegstuurt, maar geeft wat zijn kinderen vragen. (Lukas 11).

We zullen daarbij ook bidden voor een vakantieperiode die rust geeft die ons krachtig herstelt, die ons nieuwe energie die onze accu’s zal opladen en die onze capaciteit zal vergroten voor Gods liefde, genade en kracht.
Van daaruit zullen we gaan bidden voor Gods leiding in de voorbereiding van het nieuwe seizoen, voor het maken nieuwe plannen en het nemen van nieuwe stappen.

Welkom!

Tijd en plaats: 19:00 – 20:00 uur in het gebouw (voorzaal/kerkzaal)

Woord voor vandaag

Woord voor Vandaag is een dagelijkse overdenking die je gedachten via een klein stukje tekst op God richt.
Het wordt uit het Engels vertaald door iemand uit de Wijnstokgemeente en wordt inmiddels door velen gelezen. We hopen dat het je goed zal doen!

Woord voor vandaag