Nieuw hier?

1987 – 1991

De geschiedenis van de Wijnstokgemeente

Belangrijke gebeurtenissen in de jaren

1987-1991

  • 1987 Bram Visser wordt oudste
  • 1987 Contacten met gemeenten in Nederland (Bronweekenden in 1987, 1988, 1989)
  • 1990 Herstel in de Gemeente van Terry in Ned. uitgegeven
  • 1990 Harold Owen met pensioen
  • 1991 Benedenzaal wordt in gebruik genomen
  • 1991 Bijbelweek met Terry en Wendy in De Sallandshoeve
  • 1991 Stoneleigh Bibleweek

Evangelisatie

Het verlangen om in ons land samen met andere gemeenten op te trekken was groot. Er ontstonden diverse contacten en een aantal keren werden er gezamenlijke weekenden gehouden, onder andere in De Bron in Dalfsen. In de voorbereidingen op deze weekenden werd er veelvuldig heen en weer gereisd door de organisatoren, de jeugd- en de kinderwerkers. Ook de muziekgroepen oefenden samen. We leerden van elkaar: onder andere evangeliseren. Eén van deze gemeenten organiseerde bijvoorbeeld een workshop waarin we leerden hoe wij ons persoonlijk getuigenis moesten geven en hoe we kort het evangelie met iemand konden delen. Vervolgens werd toestemming gevraagd om in het centrum op straat te evangeliseren door zang, dans, mime, toneel, en soms een hagepreek. Bijna maandelijks werd op die manier het goede nieuws verteld, en niet alleen in Berkel.


(Evangelisatie in Pijnacker)

Kinderwerk

In het begin waren er in de gemeente weinig kinderen, maar na een paar jaar was dat rigoreus veranderd. In het Gezondheidscenrum was de ruimte erg beperkt geweest. Eenjarige slapertjes werden ondergebracht in de wachtkamer van de tandarts of in de kamer van de tandtechneut, totdat een zeer ondernemende kleuter de daar aanwezige attributen tot speelgoed promoveerde. Pas toen de gemeente naar de Rodenrijse weg verhuisde en over een eigen onderkomen beschikte, ontstond er kinderwerk. In navolging van de Coign werden er tijdens de zondagse samenkomsten geen activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Harold Owen vond het belangrijk dat kinderen zagen hoe hun ouders God de eer brachten door liederen, gebeden en profetische woorden. Kinderen steken meer op van de preek dan je vermoedt, zei hij. Daarom was er om de week een kinderclub op zaterdag. Er werd gezongen, gebeden, geknutseld en er werden verhalen uit de bijbel verteld. Maar dat kinderen meer begrijpen dan volwassenen vaak denken bleek wel tijdens het gemeenteweekend in Overvoorde (1984) toen de kinderen zelf vroegen om de doop met de heilige Geest.

In 1988 werd er aan de kinderen gevraagd of zij eens op wilden schrijven wat zij leuk vonden in de kerk. Renske schrijft dan het volgende:


Waaruit we kunnen concluderen dat alles leuk was! De kinderen werkten aan diverse projecten. Zij deden klusjes en spaarden zo onder andere voor Russische kinderbijbels en voor de Newfrontiers gemeente in Bombay (India) zodat deze mensen in de sloppenwijken kon helpen, enz. Kerstmusicals werden ingestudeerd en zelfs op de markt in Gouda ten gehore gebracht! En wanneer er in het centrum werd geëvangeliseerd, deden ook de kinderen daar enthousiast aan mee.

(Kerstmusical in Gouda op de markt)

Verbouwing van de zaal beneden

In 1991 was de plaats waar we samenkwamen opnieuw te klein geworden. Wanneer er veel bezoekers waren, zoals dat bij voorbeeld het geval was bij een doopdienst, bleek de zaal toch wel erg krap. Het bleek mogelijk om de benedenverdieping te huren. Er werd een werkplan opgesteld en alle andere activiteiten werden gestopt en vervolgens werd in één maand tijd de benedenverdieping verbouwd. Er werd gesloopt, gelast, gegraven en zand gestort. Leidingen en tegels werden gelegd, een toiletruimte en een keuken werden gebouwd en de trap naar beneden werd andersom gezet. Er werd getimmerd en geschilderd, gordijnen werden genaaid, een wandkleed samengesteld en liters koffie verzwolgen.
Op de eerste zondag in mei 1991 was alles klaar en werd de benedenzaal feestelijk in gebruik genomen. Vrienden en kennissen van dichtbij en veraf kwamen kijken en iedereen was beretrots. De donkergrijze ruimte die stonk naar drukinkt, was veranderd in een lichte zaal versierd met bloemen. Het was tijd om God te loven voor zijn goedheid en zijn trouw! In de herfst van datzelfde jaar werd de oude bovenzaal verbouwd en in vier kleinere ruimten opgedeeld.

(De bovenzaal)
(Verbouwing onderzaal)

Filmpje

Hieronder een impressie hoe het er in het begin van de jaren 90 in de Wijnstokgemeente aan toe ging.