Nieuw hier?

1992 – 1996

De geschiedenis van de Wijnstokgemeente

Belangrijke gebeurtenissen in de jaren

1992-1996

  • 1991-2001 Stoneleigh Bibleweek, preweek vanaf 1992
  • 1992 Wijnstok naar Woking, Engeland
  • 1993 Eerste maandelijkse samenkomst in Reeuwijk
  • 1993 Gert Hijkoop wordt oudste
  • 1996 Een Nieuwe Dag, conferenties in Berkel met Terry Virgo en Dave Holden

Stoneleigh preweek

De Stoneleigh Bibleweek werd van 1991 tot 2001 gehouden op een terrein voor agrarische tentoonstellingen. Toen in 1992 de oproep was gekomen om te helpen bij de voorbereidingen voor de bijbelweek, gaven zich 15 mensen uit Berkel en 1 uit Utrecht op. De werkzaamheden bestonden onder meer uit het indelen van het terrein, het klaarmaken van alle ruimtes voor de bijeenkomsten en de catering. Zo moesten de grote hallen waar tijdens tentoonstellingen koeien stonden, schoongespoten worden om het ‘gentle aroma’ waar Nigel Ring over sprak, enigszins terug te dringen. De meeste dames hielpen echter bij de catering, de eerste jaren werkend onder leiding van Joe, die de vishandelaar met zijn vis weer terugstuurde omdat die niet vers genoeg was en die alle aardappels eigenhandig geschild wilde hebben, later onder Chris, de manager, die alles kant en klaar liet aanvoeren.

Door het samenwerken met mensen uit allerlei Newfrontiers gemeenten in Engeland werden er relaties gebouwd voor het leven. Want soms kom je elkaar tegen in Engeland en soms in India, maar één woord zegt dan genoeg: preweek!


(Joe)
(De Wijnstok dames serveren – Tiny, Zwaantje, Nynke, 1994)
(Mariska doet de afwas – 1992)

Wijnstok in Woking

Malcolm Kayes had de Wijnstokgemeente uitgenodigd om naar Woking te komen om de wederzijdse contacten verder uit te bouwen. Voor de gemeente was ontstaan was een weekendje Woking een heerlijke gelegenheid om geestelijk bij te tanken. Er werd vrolijk ca. 950 km gereisd om een kerkdienst mee te maken en onderweg werd gebeden of de samenkomst extra lang zou mogen duren. Een gebed dat vaak verhoord werd, getuige de verontschuldigende opmerkingen na de dienst van onze gastheren: ‘Het duurde wel lang vanmorgen’. ‘Yes, amen!!’, het duurde verrukkelijk lang! We wilden graag het onderste uit de kan.

Na 1981 werden de bezoeken aan de Coign Fellowship minder en in 1992 lag daar de uitnodiging op tafel of de Wijnstokgemeente een afvaardiging naar de Coign wilde sturen om een weekend te verzorgen. Preken, lofprijzing leiden, vertellen over Nederland, mime, dansgroep, sketches, klompendans: de Dutch Connection kreeg volop de ruimte.

(De Wijnstok in Woking – Siem, Lydie, Ed)
Reeuwijk

In de beginjaren van de Wijnstokgemeente was er een profetisch woord geweest. De Wijnstok zou zijn als een spil. Vanuit die spil liepen er spaken naar het wiel. Ook was er meerdere keren de tekst uit Jesaja 54:2 naar de gemeente toegekomen: ‘Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast. Naar alle kanten zul je uitbreiden…’ We zagen de gemeenteleden als tentpinnen en als spaken van het wiel, ze kwamen immers uit de wijde omtrek.

Vooral de mensen uit Reeuwijk, Gouda en Bodegraven droomden van een nieuwe plaatselijke gemeente. Diverse activiteiten werden zodoende in die omgeving ontplooid. De mannen werkten af en toe een dag op de Reeuwijkse plassen en tijdens het jaarlijkse Waterspektakel werd meer dan eens een kraam op de braderie bemand en voer er een versierde boot mee in de optocht op het water. De ‘bijbelboot’ (1992) haalde zelfs een eerste prijs!

Op 28 februari 1993 ging een lang gekoesterde wens in vervulling. Die zondagavond werd er voor het eerst een maandelijkse samenkomst in Reeuwijk gehouden. Zoals de Reeuwijkers telkens trouw naar Berkel waren gekomen, zo trokken nu veel Berkelaren naar Reeuwijk om te helpen bij dit prille begin. Het was een avontuur, en ook al werden de diensten na 3 jaar gestaakt, in 2003 werd toch de Elim-gemeente uitgeplant, een gemeente die op dit moment groeit en bloeit!

(Waterspektakel in Reeuwijk: de bijbelboot – 1992)
(Mannendagen: werken in Reeuwijk)

Radiouitzendingen

Vanaf het ontstaan van de lokale radio in 1987, werkte een enthousiast team van de Wijnstokgemeente aan de radiouitzendingen. Een mooi filmfragment van dit werk dat vooral achter de schermen plaatsvindt en waarvan de reikwijdte zo moeilijk te meten valt, is te bewonderen in dit filmpje, samen met beelden van de braderie in Bleiswijk en het Waterspektakel te Reeuwijk.

Een Nieuwe Dag

In het voor- en het najaar van 1996 werden er weekendconferenties in Berkel gehouden. Deels voor leiders, deels voor belangstellenden. In april sprak Terry Virgo over Een nieuwe beweging van Gods Geest. De conferentie was gericht op het opbouwen en versterken van relaties en het herstel van de kerk, mede gezien in het licht van de nieuwe beweging van Gods Geest. Hij bracht de boodschap van genade op humorvolle wijze en plaatste de zogenoemde ‘Toronto zegen’ in een bijbels kader. In oktober was Dave Holden de hoofdspreker (De kerk in de jaren ’90). Op deze tweede conferentie waren er ongeveer 90 bezoekers uit 14 verschillende gemeenten.

In onderstaand filmpje is Terry Virgo te zien op de Nieuwe Dag – conferentie en tevens een stukje van de Stoneleigh bijbelweek, waar hij naar refereert.