Nieuw hier?

2002 – 2006

De geschiedenis van de Wijnstokgemeente

Belangrijke gebeurtenissen in de jaren

2002-2006

  • 2002 Karin en Petra naar Zuid-Afrika
  • 2002 Conferentie in Vierhouten: Samen de toekomst tegemoet
  • 2003 Uitplanten van Christengemeente Elim, Reeuwijk
  • 2003 Conferentie in Vierhouten: Voorwaarts op alle fronten
  • 2003 Contacten met Word of Grace Church, India
  • 2005 Stichting Newfrontiers Nederland een feit
  • 2005 Groep Newfrontiers NL naar Ghana
  • 2006 Verbouwing beneden verdieping
  • 2007 Noord Europa Conferentie in Delden

Karin Boers naar Kaapstad

De aanmoediging Let’s Go tijdens de laatste Stoneleigh bijbelweek was niet tegen dovemansoren gezegd. In de volgende jaren vertrokken verschillende mensen voor kortere of langere tijd naar diverse plaatsen. Karin Boers ging een Frontier jaar doen in Jubilee Community Church in Kaapstad. Daar hielp zij bij het opzetten van kinderwerk in de arme wijken rondom het gebouw van de gemeente. Er werd een kinderclub georganiseerd en doordeweeks werden de ouders bezocht. Het was hartverwarmend om te zien hoe de kinderen op haar af renden wanneer zij de huizen bezocht. Op die manier werd in een troosteloze omgeving met veel criminaliteit en drugsgebruik, hoop en licht gebracht.

(Karin in Zuid-Afrika – 2002)

Zuid-Afrika, India, Ghana, Groningen

Petra Boers ging voor 6 maanden eveneens naar Zuid-Afrika en hielp op een school in een van de sloppenwijken. Wout en Lydie reisden verschillende keren naar India om Word of Grace Church in Pune te bemoedigen en te helpen bij broodnodig inkomen. Een groep van 21 mensen vertrok naar Ghana om te helpen bij de bouw van schoollokalen van de school die door City of God Church in Accra opgestart is. Siem en Zwaantje waren vaak in Groningen om de gemeente daar te helpen met het opzetten van pastoraal werk.


(Petra in Zuid-Afrika – 2002)
(Bouwen in Ghana – 2005)

Christengemeente Elim wordt uitgeplant

Herstellen van de gemeente, maken van discipelen, trainen van leiders, stichten van gemeenten, bereiken van volken, dit is kortweg het missiestatement van newfrontiers en daarmee ook van de Wijnstokgemeente. Punt vier op deze lijst werd zondag 23 februari 2003 een feit. Het was een vrolijk afscheid onder het motto: uit het oog maar niet uit het hart. De kinderen interviewden Gert en Martien; tijdens de lofprijzing werd er gedankt, gedanst en gezongen en zorgden ballonnen voor een kleurige noot. De Reeuwijkgroep zong een humoristisch afscheidslied en cadeaus werden uitgewisseld. Henk Kersten sprak over Gen. 2:15. De kinderen lieten daarna ballonnen op die het wijde luchtruim kozen en de Reeuwijkers zegenden Berkel en omgekeerd, tot slot vierden we samen avondmaal.

(De ‘Reeuwijkers’ die de Wijnstokgemeente verlieten – 2003)

Hoewel in 2003 verschillende kinderwerkers vertrokken naar Christengemeente Elim, is er vanaf die tijd een geweldige ontwikkeling te zien in het kinder- en jeugdwerk van de Wijnstok. De leiding van het kinderwerk werd overgenomen door Lawrence en Esther Hurter. Beiden zijn er diep van overtuigd dat wanneer jonge kinderen Jezus aannemen als hun Heer, dit bepalend is voor hun verdere leven.

Het jeugdwerk veranderde eveneens. In de begintijd van de Wijnstok werd een gemeentelid gevraagd om het jongerenwerk te leiden. Nu brengt het jeugdwerk zelf de leiders voort. De afstand tussen jeugd en jeugdleiders wordt zodoende kleiner qua leeftijd en belevingswereld. Kenmerkende zaken zijn de tweewekelijkse zaterdagavonden: een ontmoeting met lofprijzing, bijbelstudie en groepsgesprekken. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan discipelschap; het elkaar aanmoedigen in het volgen van Jezus in het leven van alledag. Verder worden er reizen ondernomen naar jeugdfestivals in Engeland: Manchester, Newday. Dit laatste niet alleen om met duizenden anderen te genieten van goede diensten en uitdagende sprekers, maar ook om de handen vuil te maken. Heel praktisch wordt de liefde van Jezus getoond door het opruimen van achterbuurten, het opknappen van speelparkjes en het mee-organiseren van kinderclubs.


(Kinderclub op zondagmorgen – 2004)
(Newday – 2005)

Conferenties in Vierhouten

Het eerste gezamenlijke weekend van de Newfrontiers gemeenten in Nederland, werd in 2002 gevierd op de Paasheuvel in Vierhouten en kreeg als thema: Samen de toekomst tegemoet. Sprekers waren Dave Holden, Malcolm Kayes en Henk Kersten. De doelstelling van het weekend was het versterken van de onderlinge band/identiteit en hiermee een goed fundament neerleggen om als Newfrontiers familie te werken aan groei/gezondwording van de kerk van Christus.
In 2003 werd het evenement herhaald, nu met het thema Voorwaarts op alle fronten. John Kpikpi uit Ghana was een van de sprekers.

Newfrontiers Nederland

Pas in 2005 werd Newfrontiers Nederland officieel een stichting. Het team dat hierin het voortouw trekt bestaat uit Henk Kersten, Arco Biesheuvel en Gert Hijkoop. Eind 2005 werd een nieuwe gemeente gesticht in Maastricht: Christen Gemeente Nieuw Leven, waardoor de Newfrontiers familie nu zes leden telt.

Volgend jaar wordt voor het eerst, en tot ieders verrassing, een Noord Europa Conferentie gehouden in Nederland. Verschillende gemeenten in diverse Noord Europese landen wilden graag komen op de conferentie die aanvankelijk alleen voor Nederlanders georganiseerd zou worden!


(Newfrontiers Nederland familiedag in Utrecht – 2006)

Verbouwing

Zomer 2006 werd begonnen aan de verbouwing van de beneden verdieping van het gebouw aan de Rodenrijseweg. Het was een rigoureuze klus: een nieuwe vloer, nieuwe toiletten, het zo lang begeerde systeemplafond. Deels werd dit allemaal ondernomen omdat de grote benedenzaal na 15 jaar wel een grote beurt nodig had, deels omdat er ook beloften waren van groei van de gemeente en omdat we daar klaar voor wilden zijn. Deels ook om het 25-jarig jubileum van de Wijnstok feestelijk te kunnen vieren, maar ook om samen de broederschap met plezier te ervaren en opnieuw samengebonden te worden.
(Verbouwing – 2006)

Dit is de laatste aflevering van de Wijnstokgeschiedenis op deze website. Hoewel deze terugblik op de afgelopen 25 jaar wordt afgesloten, ligt er tegelijkertijd een nieuwe onbeschreven bladzij voor ons en begint een nieuw hoofdstuk. Het verhaal gaat door en God gaat voor ons uit!

November 2006