Nieuw hier?

Vanaf zondag 22 maart samenkomsten online

Als gemeente moeten we wijs en voorzichtig zijn volgens het advies van de gezondheidsautoriteiten. Helaas kunnen we de komende weken op de zondagen niet samenkomen in ons gebouw.
Daarom wordt vanaf zondag 22 maart, de komende weken de boodschap in je huiskamer gebracht!

Onze samenkomsten gaan online!

De samenkomst start om 10.30 uur, maar vanaf 10:00 uur kan al worden gekeken (en meegedaan) met een van te voren opgenomen lofprijzing.

Je kan de samenkomst van 5 april volgen via:

samenkomst Wijnstokgemeente

‘Creatief Kinderwerk’ heeft voor de kinderen een leuk online programma bedacht voor de komende tijd. Dit is vrij te bekijken en ook door ons van harte aanbevolen.

creatief kinderwerk