Nieuw hier?

zondag

Onze samenkomsten beginnen om 10 uur. Rond half tien zijn er echter al mensen, en is er tijd voor een gesprekje of even kennismaken met elkaar.

Een samenkomst ziet er meestal als volgt uit:

Welkom en Opening
De samenkomst wordt geopend en geleid door een leider van de Wijnstokgemeente.

Lofprijzing
Onder leiding van de lofprijzingsleider geven we God dank en eer voor wie Hij is en voor wat Hij doet.
We zingen daarbij liederen zowel uit de bundel Opwekkingsliederen als onze eigen liedbundel.
Er is ruimte voor inbreng vanuit de gemeente in de vorm van gebed, woord, profetie en andere uitingen die de Heilige Geest ons ingeeft.

Kinderen
Kinderen zijn er het eerste deel van de samenkomst gewoon bij.
Na de lofprijzing gaan de jongere kinderen t/m groep 3 van de basisschool naar de kinderclub.
Oudere kinderen vanaf groep 4 blijven om de week in de hele samenkomst. Voor hen is er eens per twee weken kinderclub.
Voor kinderen tot twee jaar is er een crèche.

Preek
In de preek wordt een gedeelte uit de Bijbel uitgelegd en toegepast in het hier en nu.
Hierbij wordt in het algemeen uit De Nieuwe Bijbelvertaling (2004) gelezen.

Voorbede
Na de preek is er gelegenheid voor persoonlijke voorbede.
Dit is soms direct in antwoord op een uitnodiging die de spreker doet.
Mensen kunnen daarop reageren waarna er voor hen wordt gebeden.
Na de samenkomst is altijd gelegenheid voor voorbede door een oudste of groepsleider van de Wijnstokgemeente.

Afsluiten
Tussen 11.30 en 11:45 uur sluiten we de samenkomst af.

Koffie, thee en limonade
Na de samenkomst is er alle tijd om na te praten bij een kopje koffie, thee of limonade.

Vanwege de corona maatregelen is besloten om voorlopig op zondagen de diensten alleen online te houden.

Deze online diensten zijn te zien zondags vanaf 10:00 uur via het: YouTube kanaal van de Wijnstokgemeente

Welkom in de Wijnstokgemeente