Nieuw hier?

Giften

De Wijnstokgemeente is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dat betekent dat giften aan de Wijnstokgemeente aftrekbaar zijn voor de belastingen.
Zoudt u een bijdrage willen geven voor het werk van deze gemeente dan kunt u dit overmaken op rekening nummer:
NL 53 INGB 0659 6853 96 t.n.v. Wijnstokgemeente
Naam ANBI : Wijnsthttps://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=PM6BfvVVlI20CrB540onMuAkMvc1Ph8Nokgemeente RSIN/Fiscaalnummer: 802279326 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
Adres: Rodenrijseweg 295, 2651 BS Berkel en Rodenrijs

Of geef via PAyPal met de volgende knop: