Nieuw hier?

30 dagen met de Heilige Geest

Vanaf 1 juni willen we 30 dagen lang stil staan bij wat de Geest in en door ons heen kan doen. Wij geloven dat de Heilige Geest essentieel is voor ons geestelijke leven en dat wij door de kracht van de heilige Geest een zegen voor elkaar en de wereld om ons heen kunnen en mogen zijn.

30 dagen lang willen we de tijd nemen om te duiken in het geweldige van de Heilige Geest en het vuurtje in ons hart opstoken. Waarom?
Omdat we verlangen naar meer vrucht van de Geest in ieder van ons!
Omdat we verlangen naar meer van de Geest in ieders leven en in onze samenkomsten!
Omdat we verlangen naar meer uitingen en gaven van de Geest!
Omdat we verlangen naar meer kracht en het bovennatuurlijke!

Waarom 30 dagen? Waarom niet voor altijd?
Ja! Je hebt helemaal gelijk. We verlangen naar een leven lang samen met de Heilige Geest. Maar soms is het goed om ergens bewust je aandacht op te richten. Vaak is het goed om je een paar weken ergens op te focussen, zodat het echte en blijvende verandering gaat geven. Daarom trekken we er 30 dagen voor uit.

In onze samenkomsten, preken, gebedsavonden en ontmoetingen willen we hier de aandacht aan geven. Daarnaast dagen we je uit om elke dag bezig te zijn met een Bijbeltekst over de Heilige Geest. Om deze te lezen, er op te kauwen en er voor te bidden.

maandag 01 juni Handelingen 1:8
dinsdag 02 juni Handelingen 2:3-4
woensdag 03 juni Handelingen 4:31
donderdag 04 juni Jesaja 61:1
vrijddag 05 juni 2 Korintiërs 3:17
zaterdag 06 juni Efeziërs 3:16-17
zondag 07 juni Titus 3:5
maandag 08 juni 1 Korinthiërs 6:19-20
dinsdag 09 juni Handelingen 9:31
woensdag 10 juni Romeinen 15:13
donderdag 11 juni Romeinen 5:5
vrijdag 12 juni Galaten 5:25
zaterdag 13 juni 2 Korintehiërs 3:18
zondag 14 juni Lucas 11:13
maandag 15 juni 1 Korinthiërs 3:16
dinsdag 16 juni 1 Korinthiërs 2:11
woensdag 17 juni Handelingen 2:11
donderdag 18 juni Galaten 5:22-23
vrijdag 19 juni Marcus 13:11
zaterdag 20 juni Romeinen 8:14-16
zondag 21 juni Lucas 3:21-22
maandag 22 juni Zacharia 4:6
dinsdag 23 juni Judas 1:20-21
woensdag 24 juni Psalm 143:10
donderdag 25 juni Johannes 1:33
vrijdag 26 juni Romeinen 8:26
zaterdag 27 juni Galaten 5:22-23
zondag 28 juni Romeinen 12:11

Woord voor vandaag

Woord voor Vandaag is een dagelijkse overdenking die je gedachten via een klein stukje tekst op God richt.
Het wordt uit het Engels vertaald door iemand uit de Wijnstokgemeente en wordt inmiddels door velen gelezen. We hopen dat het je goed zal doen!

Woord voor vandaag

Hier kunt u zich aanmelden om elke week Woord voor vandaag per mail toegestuurd te krijgen.